สร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้

จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ โดยมี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศฯ ให้ความรู้ในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษา

พร้อมกันนี้ นางสุวรรณี คำมั่น ประธานคณะกรรมการแผนคณะ 4 สสส. และนางสาวอินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ร่วมนำเสนอตัวอย่างการดำเนินงานฯ ที่เป็นรูปธรรมความสำเร็จ ณ โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth